سخنان برتر

پنج انگشت دوست داشتنی!

چه قدر خسته ام از «چرا؟»از «چه گونه!»خسته ام از سؤال های سختپاسخ های پیچیدهاز کلمات سنگینفکرهای عمیقپیچ های ...

تنهای تنها

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

فرصت ها زود از دست میرن!

جان(رابرت ردفورد)یادمه وقتی دبیرستان میرفتم …توی اتوبوس یه دختری رو دیدم خیلی ازش خوشم اومده بود ولی نمیتونستمبهش چیزی ...

لحظات تنهایی

– همه ی ما در لحظات تنهایی، لحظات دلتنگی، خستگی، نا امیدی، افسردگی،نیاز داریم تا یک نفر عاشقمون باشه!و ...

چرا برات اینقدر مهمه

آدریان: چرا برات اینقدر مهمه که خواب ببینی ؟!…. کاب: به خاطر اینکه توی رویاهام ما همیشه با همیم ...

وقتشه ببینی چه

وقتشه ببینی چه کارهایی می تونم انجام بدم…که محدودیت هارو آزمایش کنمو قادر به انجام کاری بشمبرام هیچ درست ...