برچسب: انیمیشن بلند

وقتشه ببینی چه

وقتشه ببینی چه کارهایی می تونم انجام بدم…که محدودیت هارو آزمایش کنمو قادر به انجام کاری بشمبرام هیچ درست ...