دسته بندی نشده

وقتشه ببینی چه

وقتشه ببینی چه کارهایی می تونم انجام بدم…که محدودیت هارو آزمایش کنمو قادر به انجام کاری بشمبرام هیچ درست ...

– اسیرها دو دسته اند:

– اسیرها دو دسته اند:اونهایی که توصیه می‌کنند برای بقا باید مطیع بود… و اونهایی که اعتقاد دارند، زندگی ...

دشــمـن بــزرگـتــریــن…

هــانـیـریــش هــرر(بـرد پـیـت): دشــمـن بــزرگـتــریــن مــعـلــم آدمــه. ایـنـو تـبـتـی هــا مـیـگن Seven Years in Tibet-1997

زنهای زیبا نامرئی اند!

زنهای زیبا نامرئی اند! زیبائی شون اجازه نمیده درونشون رو ببینیم. ما فقط ی پوسته زیبائی رو میبینیم که ...