نحوه ی نصب قالب های بلاگ بیان


بعد از دانلود قالب ؛ فرمت زیپ قالب در اختیار شماست که باید اکستراکت کنید. که شمای فولدر قالب پس از اکستراکت مانند تصویر زیر می باشد.فایل...

نحوه ی استفاده از نشانه ها در بلاگ بیان


برای اینکه بتوانید از نشانه ها در قالب های بلاگ بیان استفاده کنید و مطالب مرتبط با آن نشانه را نمایش بگذارید. ابتدا وارد پنل مدیریت...

انتشار مطلب در بلاگ بیان


انتشار مطلب در بلاگ بیان به روش استاندارد و اصولی خیلی از دوستان بعد از دانلود قالب  چون مطالب را بصورت استاندارد منتشر نکرده اند دچار...